ALEXANDR, Pavel a Jan VOKURKA. Revizní znalecký posudek - možný postup znalce na základě analýzy konkrétních revizních posudků - z pohledu forenzní ekotechniky: les a dřeviny. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013, s. 506-512 [cit. 2022-12-08]. ISBN 978-80-214-4675-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52632

Uložit do Citace PRO