MATUŠOVÁ, Lucie. Automatická konstrukce hlídacích obvodů založených na konečných automatech [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-01-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52633. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kaštil.

Uložit do Citace PRO