MATULA, Petr. Pásový dopravník na slévárenský písek [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5267. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Pokorný.
Uložit do Citace PRO