ŠOUSTAR, Jiří. Modul rozhraní Ethernet pro platformu FITkit [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52670. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Šimek.
Uložit do Citace PRO