SÁRA, Vítězslav. Databázový archív obrazových medicínských dat [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52672. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Přemysl Kršek.
Uložit do Citace PRO