HUBEIKA, Valiantsina. Intersession Variability Compensation in Language and Speaker Identification [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52674. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Matějka.
Uložit do Citace PRO