HORT, Jan. Automatické vyhodnocování e-learningových testů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52685. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.
Uložit do Citace PRO