HORT, Jan. Automatické vyhodnocování e-learningových testů [online]. Brno [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52685. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.

Uložit do Citace PRO