KOTAČKA, Aleš. Monitoring teploty [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52687. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Ján Kubek.
Uložit do Citace PRO