HLAVÁČEK, Pavel. Webová aplikace doporučovacího systému [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52694. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.
Uložit do Citace PRO