BOŘUTÍK, Stanislav. Bezpečnost technologie RFID [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52700. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Pavel Bartoš.

Uložit do Citace PRO