JAROSCH, Martin. Klasifikace v proudu dat pomocí souboru klasifikátorů [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52710. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Martin Hlosta.

Uložit do Citace PRO