POHOŘELSKÝ, Roman. Univerzální mobilní databázový konektor v prostředí Windows Mobile [online]. Brno [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52740. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Hanáček.

Uložit do Citace PRO