JIRMÁSEK, Tomáš. Získávání znalostí z multimediálních databází [online]. Brno [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52746. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Chmelař.

Uložit do Citace PRO