ŠENK, Zdeněk. Technologie pro perzistenci objektů v Javě [online]. Brno [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52750. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.

Uložit do Citace PRO