VOBR, Vojtěch. Vícejazykový fonémový rozpoznávač [online]. Brno [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52751. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.
Uložit do Citace PRO