CHALOUPKA, Radek. Generátor otisků prstů [online]. Brno [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52753. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.
Uložit do Citace PRO