HRADIL, David. Hardwarová akcelerace šifrování [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52755. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kořenek.
Uložit do Citace PRO