ZACHARIÁŠ, Michal. Vývoj "Indie Game" [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52759. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Rudolf Kajan.

Uložit do Citace PRO