ŽIŽKA, Pavel. Stereoskopické řízení robota [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52765. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Žák.
Uložit do Citace PRO