ŠVEC, Michal. Využití technologie GCD pro potřeby antivirového softwaru [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52774. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Radek Kočí.

Uložit do Citace PRO