VAŠÁK, Petr. Helpdesk pro podporu správy firemních počítačových sítí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52777. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Ráb.
Uložit do Citace PRO