CZERNER, Lukáš. RedirFS - portace na jiné OS [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52792. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Kašpárek.
Uložit do Citace PRO