PAPEŽ, Zdeněk. Datová integrace mezi databázovými systémy [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52794. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Ráb.

Uložit do Citace PRO