HANÁK, Ondřej. Počítačová podpora pro mapování v terénu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52798. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Hrubý.
Uložit do Citace PRO