HRANÁČ, Jan. Jazyky a překladače v počítačových hrách [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52799. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.
Uložit do Citace PRO