JOZEFOV, David. Realistické zobrazení krajiny v počítačových hrách [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52804. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Tomáš Mikolov.

Uložit do Citace PRO