NOVOTNÝ, Petr. Bezpečnost webových služeb z pohledu spotřebitele služby [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52833. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.
Uložit do Citace PRO