POKORNÝ, Lubomír. Metody předzpracování dat při získávání znalostí [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52842. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Bartík.

Uložit do Citace PRO