KLEMENTOVÁ, Martina. Informační systém pro hru World of Warcraft [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52847. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Roman Lukáš.
Uložit do Citace PRO