ONDRUŠEK, Libor. Moderní technologie pro vývoj J2EE aplikací [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52848. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Roman Trchalík.
Uložit do Citace PRO