KOŘENSKÝ, Matěj. Řízení mobilního robotu pomocí chytrého telefonu [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52850. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce David Kubát.

Uložit do Citace PRO