KADLEC, Miroslav. Predikce vlivu aminokyselinových mutací na sekundární strukturu proteinů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52853. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Bendl.
Uložit do Citace PRO