VIKTOROVÁ, Stanislava. Aplikace prostorových analýz pomocí technologie GIS pro účely trhu s nemovitostmi [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5286. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Daňhel.

Uložit do Citace PRO