ŽIVOTSKÝ, Tomáš. Simulace tekutin [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52863. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Zsolt Horváth.

Uložit do Citace PRO