CHLÁPEK, Tomáš. Tajmlajn.cz - mobilní/webová služba pro plánování dosažení úkolu [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52864. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.

Uložit do Citace PRO