NAVRÁTIL, Luboš. Detekce aplikací pro efektivní správu sítě pomocí AppFlow [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52869. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Matoušek.

Uložit do Citace PRO