LATTA, Martin. Aplikace pro tvorbu map z dat projektu OpenStreetMap [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52882. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Novotný.
Uložit do Citace PRO