HORÁK, Miroslav. Diktovací systém pro platformu Android [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52886. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Petr Schwarz.
Uložit do Citace PRO