KOS, Ondřej. Automatická rotace Kerberos klíčů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52892. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jan Zelený.
Uložit do Citace PRO