KOMORA, Matúš. Zpracování radarového signálu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52895. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.

Uložit do Citace PRO