SKOUPÝ, Petr. Využití diagnostických metod pro hodnocení technického stavu vozidel [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5291. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Panáček.
Uložit do Citace PRO