KOVÁŘ, Čeněk. Informační systém pro podporu vyhodnocování soutěže [online]. Brno [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52928. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Lukáš Stryka.

Uložit do Citace PRO