KUBIŠ, Ján. Diagnostický terminál spalovacího motoru na Pocket PC [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52937. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Richard Růžička.
Uložit do Citace PRO