MALÝ, Tomáš. Biometrické testování živosti založené na elektrických a tepelných vlastnostech [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52958. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jan Váňa.
Uložit do Citace PRO