MAREK, Jan. Editor časových diagramů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52961. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Zdeněk Vašíček.
Uložit do Citace PRO