KNYTL, Marek. Informační moduly komunikující přes Bluetooth [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52968. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Lukáš Mičulka.

Uložit do Citace PRO