NAVRÁTIL, Ondřej. Program pro generování obrázkových křížovek [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52971. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kaštil.
Uložit do Citace PRO