CAHA, Matěj. Lokalizace mobilního robota a mapování pomocí Kalmanovy filtrace [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52972. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce David Herman.
Uložit do Citace PRO