KEKELY, Lukáš. Hardwarová akcelerace operace hledání nejdelšího společného prefixu [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52976. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kořenek.

Uložit do Citace PRO