MURÍN, Michal. CAD systém pro 2D kreslení [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52984. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Přemysl Kršek.
Uložit do Citace PRO